0535 246 23 62

Ünlü Neyzenler

Neyzen Rahmi Bey

(1865-1924) 27.Aralık.1865tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaokulu Bursa'da, lise öğrenimini İstanbul'dagördü. Sonra Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'yi bitirdi. Siyasî İlimler öğrenimigörmüştü. Mükemmel derecede Fransızca bilen Rahmi Bey, daha sonraları Arapça veFarsça'yı da öğrendi. 1886'da Şûrây-ı Devlet Muhâkemât Dairesi'ne girdi.Devletin çeşitli kademelerinde memuriyet yaptı ve giderek yükseldi. III. RütbeMecidî, 4. ve 3. derece Osmani ile Ûlâ rütbesi aldı. Dar'ül-Elhân'da Müdürlükyaptı, bu müessesenin kapanmasıyla birlikte sıkıntıya düştü. Ancak dostlarınınaracılığı ile Hıristiyan okullarında Türkçe dersleri vererek geçimini sağlamayaçalıştı. Yeniden açılan Dar'ül-Elhân Müdürlüğü'nün başkasına verilmesiyle büyüksıkıntılara uğradı ve geçim sıkıntısı çekerek 29.Nisan.1924 yılında hayatagözlerini yumdu. Eyüp Sultan'da Kırkmerdivenler'de babasının mezarının yanınagömüldü. Özel hayatında zarafeti, nezaketi, hassasiyeti ve beyefendiliğiyletanınmış olan Rahmi Bey'in şarkılarında estetik fevkalâde, teknik sağlamprozodi son derece düzgündür. Rahmi Bey küçük yaşlarda mûsıkî öğrenmeyebaşladı. Medeni Aziz Efendi'nin öğrencisidir. Hafif, güzel ve tesirli bir sesiolan sanatkâr çok iyi bir neyzendi aynı zamanda edebiyata son derece meraklıidi. Mülkiye'de iken Recaizâde Ekrem Bey hocası idi. Şarkılarının çoğununsözleri kendisine aittir. Mesud Cemil Bey'in anlatımıyla; son derece zarif birİstanbul beyefendisi olan Rahmi Bey, ayrılmaz iki sevgili olan şiir ilemûsıkîyi o derece güzel bir sentezle ortaya koymuştur ki, Rahmi Bey için şarkıvadisinde olağanüstü bestekâr deyimini kullanmak hiç de abartılı olmaz.Şarkılarının güfteleri ile onların bestelendikleri makam ve usûller sonsuz biruyum içinde olduklarından bütün şarkıları ifâde bakımından üstün birdüzeydedirler.

RahmiBey, bir tekbir ve 19 ayrı makamdan 37 şarkı bestelemiştir. Şarkılarından 3tanesinin güftesi Nedim'e, 3 tanesi Recaizâde Ekrem Bey'e ve diğerleriçoğunlukla kendisine aittir.Etiketler:


İletişim Bilgileri

 • Adres: Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 - Selçuklu / Konya
 • Telefon: 0535 246 23 62
 • Fax:
 • Email: neyyapimi@hotmail.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 Selçuklu / Konya

 • Tel :

  0535 246 23 62

 • Fax :

 • E-mail :

  neyyapimi@hotmail.com

Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar

© 2017. Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar www.neyyapimi.net